Moje wykształcenie w zakresie psychoterapii

Moje wykształcenie w zakresie psychoterapii

Dyplom magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej, rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz certyfikat jakości pracy trenera Stowarzyszenia MERITUM.

Jestem członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu.

Pracuję w modelu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Model Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej został stworzony w latach 60 przez Nossrada Peseschkiana. Jest to model łączący mądrość nowoczesnej psychoterapii Zachodu z bogatą tradycją krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu.

Model ten czerpie z różnych podejść w psychoterapii oraz integruje je tworząc nową jakość, po to aby dobrać odpowiednią metodę pracy dla każdego pacjenta. Każda terapia jest szyta na miarę konkretnego klienta.
Model łączy elementy psychoterapii psychodynamicznej, ericksonowskiej i poznaczej.

W zakresie psychoterapii ukończyłam ponadto następujące szkolenia:

Roczne studium Psychoterapia i poradnictwo. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (2006-2007)
4 letnie studium Psychoterapii Integratywnej. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (2010-2013).
Roczne studium Psychoterapii Pozytywnej. (2016)
4 letnie studium Psychoterapii Pozytywnej – (2016- w trakcie)

Szkolenia:

DSM IV. Diagnoza nozologiczna. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2010.
Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2011.
Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2011.
Praca z ofiarą handlu ludźmi. PoMOC Stowarzyszenie dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. 2012.
Akademia ochrony przed przemocą. Fundacja Dzieci Niczyje. 2012
Integratywna psychoterapia osób z zaburzeniami jedzenia. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2013.
Psychoterapia par. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2013.
Psychoterapia Rodzin. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2013.
Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2013..
Psychosomatoterapia i mindfulness. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. 2013.
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 2016.
Nowe zjawiska w seksuologii. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 2016.
Psychoterapia koherencji-szkolenie podstawowe. Katowicki Instytut Psychoterapii. 2017.

Udział w konferencjach:

Odcięte korzenie psychoterapii. Szamanizm, ciało, doświadczenia transpersonalne, miłość. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Kraków 2010.

Adaptacyjne techniki terapii gestalt i poznawczo-behawioralnej do podejścia Metasystemowego. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Kraków 2011.

Psychoterapia Metasystemowa zaburzeń psychotycznych. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Kraków 2013.

European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy. Kraków 2014.

Informacje dodatkowe: możliwość pracy przez Internet.