Słownik psychoterapii

Słownik psychoterapii

Superwizja

Regularne spotkania psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, legitymującym się certyfikatem superwizora. Służy lepszemu zrozumieniu pacjenta i konsultacji napotkanych w pracy problemów. Możliwa jest też superwizja koleżeńska. Superwizja może być grupowa lub indywidualna. Pacjent jest w procesie superwizji anonimowy, co oznacza, że psychoterapeuta ma obowiązek ukrycia jego tożsamości przed superwizorem i/lub grupą. Superwizja zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

Borderline

Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline (ang. borderline personality disorder, BPD), in. pograniczne zaburzenie osobowości, osobowość „borderline” – typ osobowości charakteryzujący się wahaniami nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi emocjami związkami interpersonalnymi, silnym lękiem przed odrzuceniem i gorączkowymi wysiłkami mającymi na celu uniknięcie odrzucenia, działaniami autoagresywnymi oraz chronicznym uczuciem pustki (braku sensu w życiu).

Źródło: wikipedia.pl

Literatura:
„Uratuj mnie” Rachel Reiland. Recenzję tej książki znajdziesz po kliknięciu w link: Recenzja „Uratuj mnie”.